26. mai 2011

Sluttinnlegg

Dette er det siste innlegget frå meg i fagte foto. Foto har vore eit kjekt fag, eg har lært mykje og har mykje å ta med meg vidare. 

Takk for meg!


24. mai 2011

Oppsummering av faget Foto

Foto: Eg syns foto er eit kjekt fag. Det har vore kjekt å læra seg å bruka kamerat, som ein får god bruk for. Me har lært å redigera i photoshop, iPhoto og Bridge, noko som kjem godt med når ein kjenner mange linselus. Me har lært om komposisjon for å få betre bilete, og å få fram det uttrykket ein vil ha. 


Blogging: Det å bruka blogg som "arbeidsbok" er ein god arbeidsmetode. Me lærar om blogg og korleis ein bloggar, og eg har lært at layout spelar ein viktig rolle i blogging og i forhold til foto. Sidan det er fotoa som skal vera i fokus er det best med ein ein enkel layout som ikkje forstyrrer bileta.


Arbeidsmetoder: Me har brukt mange ulike arbeidsmetodar i faget foto. Me har teke bilde sjølv, redigert bilde, vore på ekskursjonar, og hatt undervisning.

Bokomslag Layout

Nedanfor er det bokomslaget eg valgte. Bokomslaget er er til ein kjærleiks-roman, ikkje ein typisk kjærleiks-roman, men ein trist og mystisk roman. Bilete er av ein vissen blomst som forsterkar dette uttrykket. Dette var ei videre utvikling av andre forslag, der eg brukte den typografien eg var mest fornøgd med og det bilete eg likte best. Eg liker godt uttrykket i bildet saman med typografien som gjer eit litt trist og mystisk men roleg uttrykk. "Blomsten" er i det gyldne snitt, og det er stor kontrast mellom den og bakgrunnen. Typografien eg har valgt er Goudy Old Style, det er ei fin, stram antikva-skrift med seriffar. Eg har brukt bagrunnsfargen frå bilete som bakrunnsfarge på bokomstaget, dette blir meir heilheitleg.



Her er nokre andre forslag:


28. april 2011

Fem kategorier: Beste bilde


























Eg likte godt uttrykket, komposisjonen og kontrastane i dette bildet, og det er derfor mitt beste bilde.

Fem kategorier: Portrett


Lukker: 1/100, Blender: f/5,6, ISO: 200
Ideen var å ta eit naturleg bilde av Gerd Marie i naturen. Eg likar at vinden er sterk og bles i håret og lagar spenning i bildet, sidan bildet i utgangspunktet har eit roleg uttrykk. Hovudet hennar er plassert i det gyldne snitt. Lyset er mjukt og lagar ingen klare skuggar i andletet hennar. Bildet er ikkje redigert, og eg har brukt kameraet Canon EOS 450D.

Lukker: 1/80, Blender: f/18,0, ISO: 100


Ideen med bildet var eit utradisjonelt portrett der særtrekk ved personen kjem fram, her at mormor likar kaffi. Lyset er sterkt, kjem frå venstre og lagar stor kontrastar i bildet. Auga er plassert i det gyldne snitt. Eg har redigert bildet svartkvit, og redigert auga lysare med ”dodge tool” i photoshop. Eg har lært at ikkje alle er like komfortable framfor kamera, og at det kan hjelpe å ta bilde når personen ikkje er heilt forberedt på det. 

Originalt bilde


Fem kategorier: Blender/Lukker

Lukker: 1/60, Blender: f/6,3, ISO: 100


Ideen var å ta blide med stor blenderåpning der piggtråden er veldig skarp nært, og alt blir mindre og mindre skarp lengre ut i bildet. Piggtråden lagar ei skrålinje som lagar spenning i bildet. Den næraste ”piggen” er plassert i det gyldne snitt. Eg har auka kontrastane i bildet, for å skapa meir spenning og for å få fram det harde uttrykket betre. Lyset i bildet er mjukt og kaldt. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

Lukker: 1/60, Blender: f/7,2, ISO: 200

Ideen var også på dette bildet å ta blide med stor blenderåpning slik at knoppane kjem tydeleg fram. Greinene i bakgrunnen lagar skrålinjer som lagar spenning i bildet. Greina med knoppane er plassert i det gyldne snitt. Lyset var i utgangspunktet veldig mjukt og dust. Eg redigerte litt på kontrastane i Bridge for å gjera bildet meir spanande. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

Fem kategorier: Vår


Lukker: 1/60, Blender: f/22,0, ISO: 100


Hestehov er eit tydeleg teikn på vår. Ideen i bildet var å visa hestehoven i gras som ennå ikkje er grønt, der ein kan sjå at det snart er vår. Det er stor kontrast mellom det visne graset og den klare, gule hestehoven. Hestehoven er plassert i det gyldne snitt, og auga blir dradd mot den. Lyset er sterkt og laga skuggar i graset. Ein kan sjå at lyset kjem ovan ifrå med at stilken til hestehoven er mørkt. Eg har redigert litt på lyset i bildet slik at ”blomster-blada” skal bli meir markerte. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

Lukker: 1/80, Blender: f/13,0, ISO: 100

Ideen med bildet var å ta bilde av nyutsprungne blad på eit tre. Eg har brukt stor blenderåpning slik at blada skulle bli tydelegare. Det er plassert i det gyldne snitt, og greina lagar skrålinjer. Det er stor kontrast mellom lys og mørk. Lyset er sterkt og lagar skuggar i blada. Eg har beskjært bildet slik at blada kjem i det gyldne snitt. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

Fem kategorier: Sykkel


Lukker: 1/60, Blender: f/11,0, ISO: 100


Ideen med bildet var å ta eit utradisjonelt bilde av ein sykkel. Her har eg teke bilde av ei trøe på ein sykkel. Eg har brukt stor blenderåpning  for å få fram detaljane i trøa. Kanten på trøa lagar ei skrålinje som skapar spenning i bildet. Lyset er hardt, og lagar store kontrastar mellom lys og skugge, trøa og bakgrunnen. Bildet er ikkje redigert, og eg har brukt kameraet Canon EOS 450D.

Lukker: 1/60, Blender: f/9,0, ISO: 100

Ideen med dette bildet var også å ta eit utradisjonelt bilde av ein sykkel, der detaljar er i fokus. Bildet er eit utsnitt av kjettingen på sykkelen. Kjettingen, og den røde stanga i bakgrunnen lagar skrålinjer i bildet som skapar spenning. Det stor kontrast mellom den mørke kjettingen, den røde stanga, og det lyse tannhjulet. Lyset er klart og lagar skuggar frå kjettingen på tannhjulet. Eg har beskjært bildet for å gjera det meir interessant og dramatisk. Eg har lært at detaljar og utsnitt kan vera like/ og kanskje meir spanande som/enn sjølve sykkelen. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D. 

Fem kategorier: Rom


Lukker: 1/60, Blender: f/11,0, ISO: 100


Ideen med bildet var å ha noko i forgrunnen med stor kontrast til bakgrunnen, for å skapa rom i bildet. Treet i forgrunnen kjem inn i bildet frå venstre og lagar spenning i bildet med skrålinjer. Lyset er jevnt fordelt i bildet, men lite lys på treet. Eg har redigert litt på kontrastane i Bridge. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D. Eg har lært at kontrastar skapar rom og dybde i eit bilde.

Lukker: 1/60, Blender: f/11.0, ISO: 100

Ideen med bildet var ein veg som forsvinn inn i bildet. Trea ved vegen framhevar perspektivet, og perspektivet skapar rom og dybde i bildet. Bilde er sentrert og teke i forskeperspektiv slik at det skapar ein illusjon av ein står på vegen. Lyset kjem frå høgre og er strekt og klart. Eg har lært at ulike perspektiv kan gjera stor forskjell i bilde med same motiv. Eg har redigert litt på kontrastane i Bridge. Kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

5. april 2011

RAW

Me har lært korleis ein brukar Adobe Bridge. RAW er ei fil der all informasjon om eit bilde er lagra, og ein kan då redigera bilde betre. RAW ligg i Bridge, og for å opna bildet i RAW må ein velga bilde og trykka "cmd" "4". Nedanfor har eg redigert eit bilde av Vilde, der eg har justert på kontrastane i "curves" og fargane i "saturation".


31. mars 2011

Svartkvit portrett

Idag har me arbeida med å redigera portrett svartkvit i photoshop. Ein må fyrst velga "gradient map" i "image", og deretter enda kontrastane i "Curves". Me har og besjært bilda med "Crop tool", for å gjera dei meir dramatiske.

Original Bilde 
Redigert bilde

Original bilde

Redigert bilde

Reflektor

Idag har me lært å bruka reflektor. Ein bruker reflektor for å reflekera og kontrollera lyset. Med ein gullreflektor reflekterar det varme lyset, medan ein sølvreflektor reflekterar det kalde. Ein kan også bruka filter, som fordelar lyset og får ikkje klare, harde skyggar.

Gullreflektor:
Utan

Med
Sølvreflektor:
Utan

Med
Filter:
Med

Utan

24. mars 2011

Retusjering

Idag har me lært å retusjera bilde i Photoshop. Ein brukar Spot Healing Brush Tool for å gjera huda rein eller fjerna kviser. Me har lysa augo med å bruka Dodge Tool, og mørkna med Burn Tool. For å få Overlay eller Soft Light (som gjer kontrastane sterkare og lyset kaldare) på bilde må ein lage nytt Layer, gå på Channel og velga green, deretter trykka cmd C, velga det nye Layeret og trykka cmd V, også velga Overlay. Ein kan justera på dekkevna ved å trykka på Opactiy.
Nedanfor har eg redigert eit bilete av Gerd Marie.

22. mars 2011

Portrett

Portrett, bilde, skulptur, intrejuv eller ei anna skildring som søkjer å gi likhet, tolke, karaktarisera ein person. Å ta gode portretter handlar ikkje berre om å ta bilde, men også det å få fram personen sine særtrekk på ein beskrivande måte.

Idé: Idéen var å ta bilde av Vilde i fugleperspektiv slik at lyset blei reflektert i brillene.
Lys: Lyset kjem ovante og blir reflektert i brillene, bildet er teke inne i skuret ved skulen.

Idé: Ideén var å ta eit naturleg bilde av Vilde.
Lys: Lyset kjem ovante og frå sida, bildet er teke inne i skuret ved skulen.
Idé: Idéen var å ta bilde av Vilde i sitt rette element, og å framheva dobbelhaka med å ta bilde i froskeperspektiv.
Lys: Lyset kjem ovante og blir reflektert i brillene, bildet er teke ute.
Idé: Idéen var å ta eit naturleg og nøytralt bilde av Vilde.
Lys: Lyset kjem frå venstre.

17. mars 2011

Fem kategorier: dyr og blomster


AV: f/13,0, ISO: 1600, TV: 1/60











Bildet er av ein katt som ligg og ser opp mot lyset. Det er stor kontrast mellom mørkt og lyst. Nesen og siluetten av andletet til katten dannar skrålinjer, som skapar spenning i bildet. Eg har hatt stor belnderåpning slik at heile andletet til katten vart skarpt. Bildet er ikkje redigert, og kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

AV: f/5,6, ISO: 200, TV: 1/125
Bildet er av ei halvvegs vissen rose. Rosa er i interessepunktet, og stilken til rosa dannar ei skrålinje. Eg har teke bildet med stor blenderåpning slik at rosa kjem i fokus, og resten vert uklart. Eg har redigert skarpheten og fargen i Bridge. Dette for å få eit dusare utrykk. Eg har brukt kameraet Canon EOS 450D.

Original bilde

AV: f/6,3, ISO: 200, TV: 1/60
Bildet er av ein fugl i eit fuglehus. Fuglen og botnen på fuglehuset er i det gyldne snitt. Pinnane på fuglehuset danner skrålinjer som skapar spenning i bildet. Det er gjentaking i bildet, og det er store kontrastar mellom den skarpe, mørke framgrunnen, og den duse, lyse bakgrunnen. Eg har redigert kontrastane og skarpheita i bildet i Bridge. Eg har brukt kameraet Canon EOS 450D.

Original bilde

Beste bilde

AV: f/8,0, ISO: 800, TV: 1/125
Bildet er av strå og setinar i vatnet. Det er teke utanfor Sandtangen på Bryne. Det største steinen kjem i interessepunktet, og auga følgjer vidare dei andre steinane. Stråa i vatnet danner skrålinjer, som skapar spenning i bildet. Det er gjentaking av steinane og strå i bildet skapar rytme. Det er kontrastar mellom dei mørke steinane og det lyse vatnet. Eg liker at bildet i utgangspunktet er veldig enkelt, og i grunnen kjedelig, men at komposisjonen og utsnittet gjer det interessant. Bildet er ikkje redigert, og det er teke med Canon EOS 450D.

Fem kategorier: Komposisjon

AV: f/18,0, ISO: 400, TV: 1/30
Bildet er teke utanfor Sandtangen på Bryne, og er av eit tre. Treet er i interessetpunktet som treff det gyldne snitt, og horisontallinja deler bakgrunnen i forholdet til det gyldne snitt. Ein roleg bakgrunn framhevar treet. Eg har stor blender og lang lukkertid slik at heile bildet er skarpt. Eg har auka kontrastane litt, og lysna bildet. Bildet har eg redigert i Bridge, og kameraet eg brukte er Canon EOS 450D.

Original bildet

Fem kategorier: Refleksjon

AV: f/5,6, ISO: 1600, TV: 1/4
Bildet er av klokke-smykket mitt, som eg har hengt foran spegelen. Refleksjonen av smykke skapar gjentagelse i bildet. Refleksjonen av lysa frå byen utanfor er bokeh pga. ute av fokus, og dette igjen skapar ro i bildet. Det er også lys-mørk kontrast. Bildet er ikkje redigert, og kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.

AV: f/5,0, ISO: 800, TV: 1/50
Bildet er av ein bamse som reflekterar seg i ein spegel. Det er gjentagelse i bildet, og hovudet til basmen er i interessepunktet. Eg har brukt stor blenderåpning slik at refleksjonen av bamsen kjem i fokus. At bamsen overlappar refleksjonen skapar rom i bildet. Siluetten av armane til bamsen i spegelen lagar skrålinjer. Lyset kjem frå venstre og dete kan ein sjå i andletet til bamsen. Bildet er ikkje redigert, og kameraet eg har brukt er Canon EOS 450D.